Вітаю Вас, Гість

Персональний склад

Сєвєродонецької ПМПК

 

ЗавідувачДубейко Людмила Олександрівна

Консультанти:

1. Жуля Володимир Сергійович, дитячий лікар – психіатр;

2. Журомська Лідія Миколаївна,  психолог,  фахівець з питань інтелектуального розвитку дитини;

3. Українська Наталія Володимирівна, учитель - дефектолог (олігофренопедагог);

       4. Седих Неля Олексіївна,  учитель – логопед;

       5. Ротанова Крістіна Сергіївна, учитель - дефектолог (олігофренопедагог)

6. Павленко Ольга Митрофанівна   учитель-логопед ;

7. Скора Оксана Іванівна, психолог, фахівець з питань інтелектуального розвитку дитини та дошкільної психології.

 

Мета, напрямки та завдання  діяльності міської ПМПК

 

    Метою діяльності ПМПК є забезпечення належної організації та проведення консультативно-діагностичної, координаційної, методичної роботи, здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей для виявлення особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання і виховання.

    Діяльність ПМПК спрямована на:

  • консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку;
  • виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;
  • направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;
  • надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;
  • просвітницьку діяльність серед населення.

 

 

Забезпечення діяльності ПМПК,

створення умов для інтегрованого навчання

 дітей з особливими потребами в ЗНЗ

 

    Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) є структурним підрозділом відділу освіти У своїй діяльності  міська  ПМПК керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про міську психолого-медико-педагогічну консультацію. 

    Міською ПМПК здійснюється облік дітей з вадами розвитку, визначаються для них адекватні форми соціально-педагогічної чи медичної допомоги. Члени ПМПК попередньо збирають дані про стан здоров’я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення в ПМПК.

    Здійснюється психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, встановлення діагнозу і визначення умов навчання, виховання, лікування.

    Міська ПМПК направляє дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу.

    Члени  ПМПК надають індивідуальні консультації батькам ( чи особам, які їх замінюють) щодо виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку та проводять лекційні заняття для педагогів з питань навчання даної категорії дітей.

    При ЗНЗ не створені корекційні класи для інтегрованого навчання дітей з особливими потребами. Діти з вадами психофізичного розвитку навчаються індивідуально за програмою спеціальної школи чи загальноосвітньої школи

 

Організація роботи

   Консультування та діагностичне обстеження дітей здійснюється за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють) та з обов’язковою їх присутністю,  загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, при наявності таких документів:

- свідоцтва про народження дитини;

- витягу з історії розвитку (хвороби) дитини (медична картка дитини);

- розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного закладу, у якому перебуває дитина;

- зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина вчиться), малюнків;

- результатів попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, отоларингологом, офтальмологом, неврологом), логопедами, практичними психологами, педагогами системи освіти та охорони здоров’я України (Картка стану здоров’я і розвитку дитини).

   Обстеження дітей здійснюється у присутності батьків (осіб, які їх замінюють).

   На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень у її розвитку, приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей; при необхідності даються рекомендації щодо реабілітації, соціальної та трудової адаптації дітей.

    У разі, якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання, ПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.

    Висновок ПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення до відповідних навчальних або лікувальних закладів за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

    Міська ПМПК проводить діагностичне обстеження дітей відповідно до графіка, погодженого з обласною ПМПК та з участю її представника. Видані міською ПМПК документи завіряються печаткою обласної ПМПК.